top of page

INTEGRITETSPOLICY

Visual React AB värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. Denna integritetspolicy innehåller information om hur vi hanterar dina personuppgifter.

1. Centrala begrepp

2. Personuppgiftsansvarig

3. Vilka typer av information samlar vi in?

4. Information från andra källor

5. Hur använder vi informationen?

6. Samtycke till e-postutskick, direktmarknadsföring och fortsatt kontakt

7. Hur länge sparas uppgifterna?

8. Vem kan ta del av uppgifterna?

9. Vi delar viss information inom ramen för samarbete med tredje part

10. Var förvaras uppgifterna?

11. Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig

12. Kontaktuppgifter till Visual React AB

 

1. Centrala begrepp

Personuppgifter är information som enskilt eller tillsammans med andra uppgifter kan användas för att identifiera, lokalisera eller kontakta en individ. Exempel på personuppgifter är namn, telefonnummer och IP-adress. Behandling av personuppgifter innebär all typ av hantering av personuppgifter, till exempel: insamling, analysering, registrering och lagring. Personuppgiftsansvarig är den som fastställer syftet med behandling av personuppgifter och som bestämmer vilka personuppgifter som efterfrågas. Det är personuppgiftsansvarig som är ytterst ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter sker enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Visual React AB, 559456-5425, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

 

3. Vilka typer av information samlar vi in?

Vid direkt kontakt eller när du registrerar dig via ett formulär, använder vår chatt-funktion, besöker vår hemsida kan du bli ombedd att lämna ifrån dig information. Beroende på situation kan vi komma att be om följande personuppgifter:

· Namn

· E-postadress

· Telefonnummer

· Vilket företag du arbetar för

· Titel

· Vilken bransch du är verksam inom

· Hemsideadress till ditt företag

· Andra uppgifter såsom fritextfrågor eller formulärsvar

· Uppgifter som registreras när du besöker våra hemsidor

 

4. Information från andra källor

När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter godkänner du även att vi kan komma att registrera annan information om dig som du har lämnat till oss tidigare i andra sammanhang. Baserat på offentligt tillgänglig information kan vi även komma att komplettera dina registrerade uppgifter med bransch, ytterligare kontaktinformation, information om tidigare arbetsplatser eller titel. Är du kund till oss kan vi komma att komplettera dina uppgifter med ytterligare kontaktinformation som du har registrerat hos oss.

5. Hur använder vi informationen?

Informationen som du ger ifrån dig används för följande ändamål:

· För att uppfylla vårt avtal med dig

· Sälj- och marknadsföringsaktiviteter i form av direktutskick och telefonkontakt

· Kundvård och informationsinsatser kring våra produkter

· För att få statistik och underlag kring användarbeteenden för att förbättra vår hemsida och användarupplevelsen av den

· För att ge dig en mer personlig upplevelse och leverera produkterbjudanden och annat innehåll som du kan vara intresserad av

 

Vi ber om dina kontaktuppgifter för att:

· Svara på förfrågningar

· Skicka efterfrågat material, eller på annat sätt uppfylla det vi åtagit oss.

· Upprätta och bibehålla en säljdialog

· Skicka information som kan vara av intresse för dig

· Lägga till dig på utskickslistor för nyheter och annat innehåll du själv valt att ta del av

 

6. Samtycke till e-postlutskick, direktmarknadsföring och fortsatt kontakt

När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter enligt ovan angivna syften samtycker du till att:

· Vi behandlar dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy

· Vi kan skicka direktmarknadsföring till dig via e-post om våra produkter

· Vi får kontakta dig via e-post eller telefon

· Prenumerera på den typ av mejlutskick du själv har valt att tacka ja till. Du kan uppdatera dina prenumerationsinställningar och tacka nej till vidare utskick genom att följa den länk som du hittar längst ner i alla våra utskick, eller genom att kontakta oss direkt.

 

7. Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det behövs för att uppfylla lagar och avtal. I de fall personuppgifterna inte är kopplade till gällande lagstiftning och avtal reviderar vi våra register en gång vartannat år för att rensa bort inaktuella personuppgifter.

8. Vem kan ta del av uppgifterna?

Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga endast för personer inom företaget som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter.

9. Vi delar viss information inom ramen för samarbete med tredje part

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om inte du har samtyckt till det. Detta inkluderar inte betrodd tredje part som hjälper oss att driva vår webbplats och andra processer inom företaget. Vid arbete med tredje part säkerställer vi att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt genom sekretessavtal/biträdesavtal enligt gällande regler.

10. Var förvaras uppgifterna?

Vi och i förekommande fall våra samarbetspartners har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. All data förvaras på servrar som står i en säker miljö. Endast de personer som behöver tillgång till system där personuppgifter lagras ges tillgång via accessregler.

 

11. Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig

Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig i form av ett registerutdrag. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Drar du tillbaka ditt samtycke kommer vi att ta bort de uppgifter vi har om dig, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Observera att radering av dina personuppgifter hos oss kan påverka leveransen av information inom ramen för en kundrelation, samt eventuellt påverka pågående dialoger.

Vill du dra tillbaka ditt samtycke, eller begära registerutdrag, rättning eller radering tar du kontakt med oss på den e-postadress vi har angett. För att ta del av ditt registerutdrag behöver du skicka en elektronisk kopia på ett signerat dokument med din förfrågan.

12. Kontaktuppgifter till Visual React AB

Visual React AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor om vår behandling eller önskar komma i kontakt med oss för att utöva dina rättigheter hittar du våra kontaktuppgifter nedan:

Visual React AB

Idögatan 32 582 78 Linköping

Telefonnummer: +46 13 600 24

Organisationsnummer: 559456-5425

e-postadress: info@visualreact.com

Mer information om regler för behandling av personuppgifter hittar du hos Integritetsskyddsmyndigheten.

bottom of page